Goed advies werkt!

Goed advies werkt!

Mediation


Verstoorde arbeidsverhoudingen, zoals een conflict tussen leidinggevende en medewerker, kunnen een aanslag op zowel het welbevinden als de productiviteit betekenen en het kan reden zijn van (dreigende) uitval van medewerkers. Het inschakelen van een professionele bemiddelaar, een mediator, biedt uitkomst.

Bij mediation draait het om het oplossen van conflicten met behulp van een onafhankelijke derde partij; de mediator. Het doel van mediation is om tot een voor de betrokken partijen aanvaardbare oplossing te komen, waarbij de partijen personen, maar ook afdelingen of een organisatie kunnen zijn.

Mediation door Josbo Advies kan worden ingezet op verzoek van de betrokken partij(-en) zelf, maar kan ook aangevraagd worden door derden (de personeelsdienst, het management etc.). De manier waarop de mediator betrokken wordt bij het conflict is bepalend voor de strategie die zal worden ingezet en bijgevolg het resultaat. Na het eerste contact met de betrokkenen en de instemming voor het mediationtraject van de partijen, zal door de mediator van Josbo Advies de achtergrondinformatie verzameld en geanalyseerd worden, waarna een gedetailleerd mediationplan opgesteld wordt. Dit plan wordt zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkenen ingericht, waarna de mediation van start zal gaan met verbeterde samenwerking en hersteld functioneren als resultaat.