Goed advies werkt!

Goed advies werkt!

Arbeidsdeskundig onderzoek


Indien er twijfel bestaat of uw werknemer nog kan terugkeren in het eigen werk of ander aangepast werk, is het nuttig om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Onze arbeidsdeskundige kan dan vaststellen welke mogelijkheden uw werknemer heeft om passende arbeid te verrichten. Noodzakelijk is dat de belastbaarheid van uw werknemer bekend is. U kunt zich hierover laten adviseren door uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) opstellen waarin de belastbaarheid van uw werknemer verwoord wordt. De arbeidsdeskundige kan vaststellen tot wat voor werkzaamheden uw werknemer nog in staat is, rekening houdend met de medische beperkingen, en of re-integratie bij de eigen werkgever te realiseren is.

 

Van een arbeidsdeskundig onderzoek mag u verwachten dat de volgende vragen beantwoord worden:

  • Is mijn werknemer nog in staat is om het eigen werk te verrichten?
  • Kan mijn werknemer nog andere werkzaamheden verrichten binnen ons bedrijf?
  • Is mijn werknemer aangewezen op passende arbeid bij een andere werkgever?


Aan de hand van de conclusie van het arbeidsdeskundig onderzoek kan u een bijstelling maken van uw Plan Van Aanpak. Het maken van een Plan Van Aanpak is een eis die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. De arbeidsdeskundige kan u, zo nodig, adviseren bij het opstellen van een Plan Van Aanpak. Indien uw werknemer aangewezen is op passend werk bij een andere werkgever bent u als werkgever verplicht om een begeleidingstraject op te starten.