Goed advies werkt!

Goed advies werkt!

Re-integratie

De aanpak van Josbo Advies is er op gericht om een cliënt naar de juiste werkplek te begeleiden. Onze trajecten worden verzorgd door ervaren en deskundige medewerkers. Tijdens het traject krijgt u een vaste coach die voor u goed bereikbaar is. Om voor u de juiste werkplek te kunnen vinden is een zorgvuldige kennismaking tussen cliënt en coach van het grootste belang. De intakefase benut de coach om informatie te krijgen over de mogelijkheden en beperkingen van u als cliënt. U hebt dan alle gelegenheid om uw wensen en ideeën naar voren te brengen. De coach van Josbo Advies maakt dan samen met u een afweging over de haalbaarheid van uw wensen in relatie tot bijvoorbeeld de geldende eisen vanuit de regelgeving of opdrachtgever wanneer deze nog in beeld is.

In de intakefase wordt ook beoordeeld welke acties nodig zijn om uw re-integratietraject succesvol te laten verlopen. Deze acties worden opgenomen in een re-integratieplan. Met onze producten maken wij deze acties tot een succes!