Goed advies werkt!

Goed advies werkt!

Audrey de Jong is een ervaren trainer en coach. Naast haar Universitaire studie arbeids- en organisatiepsychologie heeft zij  een vierjarige studie psychotherapie, een NLP-opleiding als ook een trainersopleiding doorlopen. Daarnaast specialiseerde zij zich in Conflicthantering en Mediation.
Audrey heeft zich toegelegd op het werken met mensen die op psychisch/mentaal gebied ondersteuning kunnen gebruiken in hun weg naar werk, waarbij haar hartelijkheid en denken in mogelijkheden al gauw opvallen. Zij is doortastend en deskundig. Haar ruime ervaring ervaring met IRO- en outplacementtrajecten, coaching en het geven van trainingen deed zij op in zowel het bedrijfsleven, bij overheidsinstellingen (scholen, gemeentes, UWV) als in een eigen onderneming.
Sparringspartner op managementniveau, betrokken en pragmatisch waar het de uitvoering betreft.