Goed advies werkt!

Goed advies werkt!

Nieuws
Update onderzoek zelfinstructie Mindfulness

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het onderzoek wat we doen naar de effecten van zelfinstructie bij de training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Hierbij worden de uitkomsten vergeleken van een groep ww-gerechtigden die een achtweekse MBSR-training begeleid door een trainer volgden met een groep ww-gerechtigden die deze training via een interactief online programma volgden. Een controlegroep fungeert in dit onderzoek als referentie.

Deze achtweekse training heeft in de maanden september en oktober plaatsgevonden. Aan dit onderzoek hebben in totaal 64 respondenten deelgenomen. Data in de vorm van vragenlijsten zijn in november verzameld en momenteel wordt gewerkt aan het analyseren en beschrijven van de resultaten.

Is het doorlopen van een zelfinstructieprogramma van de training MBSR effectief? En: Wat zijn de overeenkomsten en/of verschillen met een training in een groep en begeleid door een trainer? En voor wie is een dergelijk online programma geschikt? Op deze en andere vragen wordt in volgende berichtgeving nader ingegaan.

 
Plannen 2011 Josbo Advies

Wij gaan ook dit jaar weer door met het geven van arbeidsdeskundig & re-integratie advies. Graag zullen we werkgevers en werknemers van dienst zijn met arbeidsdeskundige onderzoeken, gerichte individuele re-integratieadviezen en het praktisch vormgeven en uitvoeren van re-integratietrajecten. Daarnaast hebben we voor 2011 de volgende doelstellingen:

1. Arbeidsdeskundig
* Arbeidsdeskundige onderzoeken ter ondersteuning van re-integratie aanbieden
* Samen met onze partners landelijk Verzuimmanagement/ ARBO-dienstverlening zo effectief mogelijk in de markt zetten

2. Re-integratie
* Persoonlijke coaching, loopbaanbegeleiding & ontwikkeling zichtbaarder vormgeven
* Re-integratietrajecten Spoor 2 transparanter maken
* Pilot voorschakeltrajecten UWV vormgeven en uitvoeren